Nabízené služby pro lékaře a zdravotnická zařízení:

Stomadent Prague spol.s.r.o. má zkušenosti a odborné podmínky k tomu, aby zejména zubním lékařům na základě uzavřených smluvních vztahů zajistila vydání rozhodnutí správních orgánů k zahájení, změnám či k ukončení oprávnění k poskytování zdravotních služeb zdravotnických zařízení či fyzických osob, provedla všechny legislativní úkony vedoucí k převodům vlastnických a smluvních práv souvisejících s poskytovanými zdravotními službami zdravotnických zařízení a zajistí pro lékaře převody podnikatelské činnosti lékařů jako fyzických osob do právnických osob, včetně notářských úkonů s touto činností související.

Součástí těchto legislativních úkonů je vedení jednání v zastoupení lékařů a zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami jak k získání nových smluvních vztahů o hrazených zdravotních službách, tak o převodech již navázaných smluvních vztahů v případě prodeje zdravotnických zařízení a ukončování registrací lékařů na nové poskytovatele zdravotnických služeb.